Home / Serveis

Oferim el millor assessorament

Area Fiscal


Assessorament tributari – Assistència a inspeccions tributàries.
Consolidació tributaria.
Planificació fiscal de les empreses familiars.
Successions i transmissions.
Holdings patrimonials.
Estudis econòmics financers, plans de viabilitat.
Operacions de compravenda de societats Due diligence.
Reestructuracions societàries, transformacions, fusions, escissions, bescanvi de valors i dissolucions.
Valoracions d’empreses.
Defensa en procediments judicials i arbitrals.
Processos concursals i administració concursal.
Auditoria legal, auditoria fiscal.
Experts comptables.

Area Legal


Administratiu.
Mercantil.
Contenciós.
Fiscal.
Fusions i adquisicions.
Financer.
Urbanisme.
Reestructuracions i insolvències.

Area Laboral


Assessorament laboral per empreses.
Contractacions.
Altes i baixes treballadors.
Tramitacions nòmines i quitances.
Liquidacions SILTRA.
Aplicació convenis col·lectius.
Estudis costos laborals.
Acomiadaments.
Altres…

Auditories


Auditoria externa de Comptes Anuals individuals i de grups consolidats.
Estudis econòmics financers, plans de viabilitat.
Operacions de compravenda de societats. Due diligence i Valoracions d’empreses.
Reestructuracions societàries, transformacions, fusions, escissions, bescanvi de valors i dissolucions

Experts comptables, auditors i  gestors laborals.

CONTACTE AMB NOSALTRES

bufet puig & associats
+34 972 21 63 12
puig & associats
+34 972 20 69 12
ADREÇA
Plaça marqués de camps 9. 4ª planta. 17001. Girona